Turnaj ve stolním tenise pro dospělé 

V sobotu 25.3.2023 uspořádal oddíl stolního tenisu Sokol Sokolnice turnaj pro dospělé hráče. Jelikož se jednalo o 1. ročník tohoto turnaje, byli jsme zvědaví, kolik hráčů se přihlásí. K našemu překvapení se kapacita v mužské kategorii naplnila ještě před vypršením termínu a ani ženy nezůstaly pozadu. Do soutěžního klání se přihlásilo 16 mužů a 8 žen, a to především místních. 

Po registraci byl turnaj zahájen. Utkání byla divácky velmi atraktivní a nesla se v přátelském sportovním duchu. Muži se střetli ve 4 čtyřčlenných skupinách systémem každý s každým, poté došlo na vyřazovací souboje systémem „ horní pavouk“ pro 8 postupujících a „spodní pavouk“ pro 8 nepostupujících hráčů. Ženy se díky nižšímu počtu mohly střetnout systémem „každý s každým“ po celou dobu turnaje. Po necelých čtyřech hodinách neúnavného podávání, smečování, běhání i odvracení útoků bylo o vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodnuto a došlo na vyhlášení vítězů a ukončení turnaje. 

O bezproblémový průběh zápasů se postarali rozhodčí z oddílu stolního tenisu Jaroslav Černý, Zdeněk Fric a Libor, Ondra a Matěj Michalíkovi. Dospělí členové oddílu se zhostili role zapisovatelů a z pódia řídili celý turnaj. Mladší členové pomohli při počítání bodů u stolů. Všem děkujeme. Další dík patři sponzorům, které bychom rádi vyjmenovali, protože bez nich by si vítězové neodnesli krásné a hodnotné ceny. Jsou to: p. Drda – nákladní doprava, stavitel Luboš Král, p. Gottwald – smíšené zboží, Panský pivovar Sokolnice, p. Janoušek – Rozařín, obec Sokolnice, p. Mifek a p. Kukla. Díky startovnému jednotlivých hráčů byly pořízeny další ceny pro vítěze i poražené a také drobné občerstvení pro dodání energie, které měli hráči k dispozici v zázemí v přísálí. Velké poděkování míří také za Janou Mrkvicovou za perfektní propagaci turnaje, hráče jsme museli vzhledem k naplněné kapacitě odmítat, a to i z odlehlých okresů. 

A především děkujeme samotným hráčům za účast a za krásné předvedené soutěžní výkony, jelikož bez těchto sportovců by nešlo turnaj realizovat. Naším cílem bylo zorganizovat sportovní odpoledne pro obyvatele (nejen) naší obce, na kterém se setkají i přátelé a sousedé, a to se podařilo. Těšíme se, že příští rok turnaj zopakujeme a věříme, že počet přihlášených hráčů ještě překonáme. 

Výsledky turnaje: 

Kategorie muži: 

  1. místo Ivo Urban , 2. místo Josef Stronček, 3. Místo Rostislav Fulytka, 

vítěz spodního pavouka: Jan Furik, cena pro nejstaršího hráče: Bohumil Valík 

Kategorie ženy: 

  1. místo Zuzana Žilková, 2. místo Alena Jílková, 3. místo Jana Váňová 

Všem ještě jednou gratulujeme.