S radostí Vás informujeme, že nově jsou v platnosti opatření vydaná usnesením vlády ČR č. 490 dne 30. 4. t.r. s účinností ode dne 11. 5. 2020.


Toto usnesení, vzhledem k dobré epidemiologické situaci, již obsahuje uvolnění pro naši činnost nejen na venkovních sportovištích, ale i v prostorách našich sokoloven a je omezeno počtem nejvýše 100 osob ve stejném čase.


Je však nesmírně důležité zachovávat bezpečnostní a zvýšená hygienická opatření!


Děkuji všem za trpělivost a kázeň, s kterou přistupovali k omezujícím opatřením!

Sportoviště (vyjma šaten a wc) jsou otevřena pro organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti, musí být dodržována následující pravidla:


− na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob,


− vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry,


− sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,


− na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,


− nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce