Ve dnech 18. – 26. 2. 2019 bude sokolovna z důvodu rekonstrukce povrchu hlavního sálu uzavřena! Prosím informujte všechny dotčené, o kterých si myslíte, že by to mohli chtít vědět 🙂 Zajistěte si prosím pro vaše oddíly náhradní prostory, nebo akce v těchto termínech zrušte. Pravděpodobně nebude možné využívat ani přísálí, jelikož objekt na tuto dobu předáme zhotoviteli a rádi bychom zamezili jakýmkoliv rizikům spojeným s probíhajícími pracemi.

Za komplikace se omlouváme, věříme ale, že zkvalitnění povrchu bude dostatečnou kompenzací.