Aktuality

Snahou oddílu všestrannosti vždy bylo a je přivést do tělocvičen co největší počet cvičenců už od těch nejmenších až po seniory. I přes úbytek žactva, se v posledních letech zásluhou jiných aktivit dětí, daří např. cvičení nejmladších v Berušce a cvičení dětí předškolního věku. Škoda je, že dívky, které byly vždy velice aktivní přestávají ve školním věku cvičit a vrací se zpět až jako dospělí. Velmi populární jsou mezi ženami stále aerobik, power jóga, pilátes, kondiční cvičení, zdravotní cvičení a volejbal.

Díky snaživé práci všech cvičitelů a aktivistů oddílu všestrannosti se daří nejen cvičení, ale i kulturním akcím na kterých se oddíl velkou měrou podílí, jako např. Jánské hody, Ženáčské hody, Babské hody, Chlapské hody, Živý betlém, Šibřinky, Dětské radovánky, Čarodejnice, Lampionový průvod, Velikonoční zajíc, Adventní výzdoba aj.

Oddíl všestrannosti sdružuje:

  • mateřský klub Beruška
  • taneční kroužek Tékáčko
  • vičení Aerobic
  • cvičení Zumba
  • cvičení Power Jóga
  • cvičení Pilátes
  • volejbal
  • turistika a cykloturistika

Fotogalerie

Všestrannost