Aktuality a nejbližší akce

Plánované akce

  • 7.10.2023 Chlapské hody
  • 25.10.2023 Lampionový průvod
  • 5.11.2023 Turnaj dětí ve stolním tenise
  • 11.11.2023 Listopáda
  • 25.11.2023 Adventní tvoření
  • 17.12.2023 Živý Betlém
  • a dále turnaje házené, nácviky na hody a další akce

Všechny akce budou pořádány v souladu s aktuální epidemiologickou situací a nařízeními Vlády ČR.

 

Jánské hody

Jánské hody se konají pravidelně v červnu na sv. Jana Křtitele. Sokolnice patří farností do Telnice a podle toho jsou také hody v posledních padesáti letech pořádány o týden dříve než v Telnici. Jánské hody pořádá tradičně Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice. Od roku 1975 se na hodech tančí Česká beseda a od roku 1991 tančí navíc děti na lidové písničky svoje tanečky.

Od 50 let je zvykem, který je udržován až do dnešních dnů, že krojovaný průvod procházející obcí navštíví za doprovodu hudby i místní Domov pro seniory. Na nádvoří zámku zatančí a zazpívají místním obyvatelům stárky a stárci a přiblíží tak seniorům atmosféru sokolnických hodů.

V roce 1993 byl vybudován během 14 dní před hody na hřišti altán pro muzikanty, který je využíván jako přístřešek pro účinkující kapely nebo zázemí pro jejich techniku.

Od roku 1980 je vedena evidence o počtu stárek a stárků tančících Českou besedu. Nejúspěšnější co do počtu krojovaných byl rok 2005. V tomto jubilejním roce 100. výročí založení sokolnické jednoty Sokol zatančilo na sokolském hřišti největší 32 krojovaných párů, což je 8 kolon.

Na sokolském hřišti postaví stárci vysokou májku, symbol hodů. Hodový program trvá pak celý víkend. Páteční diskotéky a sobotní předhodové zábavy se konají většinou na sokolském hřišti nebo za krajně nepříznivého počasí v sokolovně.
Od roku 1994 se koná pravidelně slavnostní ceremoniál, při kterém starosta pořádající tělocvičné jednoty přivítá před sokolovnou všechny přítomné a hodové právo předává hlavnímu stárkovi starosta nebo místostarosta obce.

­

Fotogalerie

Kultura
« z 2 »
« z 2 »