sokolská vlajka

Tělocvičná jednota Sokol Sokolnice je počtem svých téměř 600 členů jednou z nejvýznamnějších organizací v obci Sokolnice. Sokol Sokolnice je součástí župy Dr. Jindry Vaníčka.

TJ Sokol Sokolnice má pro svoji činnost k dispozici vlastní budovu sokolovny s restaurací a také vlastní venkovní hřiště s umělým povrchem a potřebným zázemím. Povrch hřiště byl kompletně zrekonstruován v r. 2018, a to včetně okolních ploch.

Sokolovnu v budově umístěné ve středu obce využívájí především členévé Sokola a jeho jednotlivých oddílů a družstev ke své aktivní činnosti. V sokolovně jsou také pořádány různé společenské akce, a to nejen v režii Sokola.

Kromě členské základny je sokolovna dostupná po vzájemné dohodě i ostatním spoluobčanům. Mezi nejznámější, a dnes už tradiční akce, patří mimo jiné řada plesů a nebo populární zábavní večer Na stojáka.

zástava Sokola Sokolnice

Výbor TJ Sokol Sokolnice pracuje ve složení:

 • starosta: Ing. Vladimír Kotolan
 • místostarosta: Petr Mifek
 • jednatel: Bc. Zdeněk Jirgala DiS.
 • náčelnice: Iva Fricová
 • člen výboru: Jan Černý
 • členka výboru: Andrea Hrdličková
 • členka výboru: Ivanka Hamanová
 • členka výboru: Pavlína Jamborová
 • členka výboru: Jana Mrkvicová
 • člen výboru: Marek Kučera
 • členka výboru a matrikářka: Hedvika Kocourková
 • člen výboru: Adam Beránek

Kontrolní komise pracuje v tomto složení:

 • předseda: Jaroslav Černý
 • členka komise: Tereza Žáčková
 • členka komise: Hana Šebečková