Zveme Vás na turnaj pro mladší a starší minižáky (4+1). Starší minižáci ročníky 2009-2010, Mladší minižáci ročníky 2011-.

Zahájení: 13:00 hodin.

Ukončení: 17:00 – 18:00 hodin (dle počtu přihlášených družstev).

Místo: venkovní hřiště (hrát se bude na 3 hřištích).

Počet družstev: max. 7+7 mladších a starších (14 mužstev).

Hrací doba: min. 1 x 12 min., 3 min. mezi utkáním (možná úprava, dle přihlášených družstev). Hraje se systémem každý s každým.

Ceny: hráči družstev umístěných na 1. – 3. místě obdrží medaile, poháry. Všichni hráči obdrží sladkosti, družstva diplomy.

Startovné: 700,- Kč.

Přihlášky: zasílejte e-mailem na adresu: zdenek.mrkvica@category.cz

Uzávěrka přihlášek: 4.9.2019, v případě velkého počtu družstev si pořadatel vyhrazuje právo výběru. Zpravidla se bude vybírat družstvo dle data přijetí přihlášky.

Občerstvení na místě zajištěno. V případě nepříznivého počasí si pořadatel vyhrazuje právo na zrušení turnaje.